Airbnb voor vluchtelingen; een dilemma

29 Sep 2015

De afgelopen weken werd het nieuws gedomineerd door de vluchtelingenstroom naar Europa. Beelden van het verdronken Syrische jongetje en de rijen vluchtelingen die voor een gesloten grens stonden gingen de hele wereld over. Toen de Duitste Bondskanselier Merkel aangaf asielzoekers met open armen te ontvangen kwam er direct veel kritiek op. Ook Nederland heeft de morele plicht om de vluchtelingen op een goede manier op te vangen. Het aanbieden van brood, bed en bad staat voorop maar een eenvoudige oplossing om iedereen (tijdelijk) te huisvesten is er niet.

Gebrek aan accommodatie

Ook Amsterdam heeft onlangs tijdelijk crisisopvang geboden aan honderden asielzoekers. Het sportcentrum Caland in Osdorp werd hiervoor beschikbaar gesteld. Inmiddels is de groep verhuisd naar een nieuwe locatie, vlakbij de Amsterdam Arena. Met een exponentiele groei aan asielaanvragen moet men rekening houden met het feit dat het aantal fors zal toenemen. Vanwege het gebrek aan goede accommodatie en de toename van asielzoekers wordt er gezocht naar alternatieven. Steeds meer particulieren bieden hun woning aan voor tijdelijke opvang aan asielzoekers.

Airbnb for refugees

Jonas Kakoschke en Mareike Geiling uit Duitsland – het land waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen – lanceerden de site refugees-welcome waarbij je een vluchteling tijdelijk kan opvangen in je eigen woning. Het is heel eenvoudig. Je kan je woning op de site aanmelden. Vervolgens word je benaderd door een vluchtelingenorganisatie en zo kan het traject in gang worden gezet. Het concept is behoorlijk populair en vergelijkbare sociale deel-initiatieven zijn er sinds kort ook in Nederland te vinden. Takecarebnb is zo’n initiatief waar je je woning kan delen met een asielzoeker met verblijfsvergunning. De huurkosten worden gedeeld en zo is het een win-win situatie voor beide partijen. Een ander Nederlands initiatief is refugeehero.com. Hierbij hoeft de “nieuwe huisgenoot” geen vergoeding te betalen aangezien het verblijf van tijdelijke aard moet zijn.   

Oplossing

Jouw woning (deels) beschikbaar stellen aan een asielzoeker is een mooi gebaar en kan de integratie doen bevorderen. Bovendien is er gebrek aan accommodatie en wachten er in Nederland momenteel duizenden asielzoekers op een woning. Via internet is het een stuk eenvoudiger geworden om vraag en aanbod te matchen. Sites als refugeehero en refugees-welcome kunnen een positieve bijdrage leveren aan de huidige situatie.

Meer stress

Of het verstandig is om iemand in huis te nemen wiens achtergrond je niet of nauwelijks kent is een vraag die niet (eenvoudig) beantwoord kan worden. Als je hiervoor kiest dan is het van groot belang hier goed over na te denken. Naast de voordelen kleven er minstens evenveel nadelen aan de nieuwe variant van Airbnb. Zo heeft ieder individu zijn eigen verhaal en kunnen er morele kwesties aan de orde komen. Hoe gaat de gast om met de nieuwe woonsituatie en hoe reageert de gastheer hierop? Het is zelfs mogelijk dat de nieuwe huisgenoot trauma’s heeft opgelopen zonder dat iemand hiervan op de hoogte is. In zo’n geval kan het delen van een ruimte alleen maar negatieve effecten met zich meebrengen zoals stress of erger.

Accommodatie met professionele begeleiding in de buurt is voor asielzoekers een betere oplossing. Maar als ook daar een tekort aan is dan kunnen we nieuwe initiatieven alleen maar omarmen.